SORSAM  BURDUR’LUMUSUN*

  Abdurrahman EKİNCİ-Halk Bilimi Araştırmanı -Etnomüzikolog

 

        Kuşumuz kaz,otumuz saz,Burdur’umuzda. “Aşıkız can bulur söz ağzımızda.”1 Tanışımsın.Bellimsin.Burdur’lu sun.Köylümsün.Ekmeğim aşımsın,tenceremde tavamda.Sarı buğday benizlim.Yayla boylum.Güz bakışlım.Gül yüzlüm.Gül toplamışsın.gül gül kokuşmuşsun gine.

      “Sarı çiçek mor menevşe biçimi.Gine gelmiş yaylaların göçümü.”2Göçmüyoruz.Ne yaylaya ne bağa.Gelse de yayla göçümü.

        Karakend’de imbik imbik damıtıldım.arındım gül yağı,süzüldüm gül suyu oldum.

       “Siyah salkım buldum bağlar içinde.3 Kömür gözlüm İlyas’da üzümün karasına mı baktım.Güneş gözlüm.Yarıköy’de,Yazıköy de  gün eğilmiş güle.Güneşi tutup,  tutup ta attın göle.Bir gün batımı, bir de sen güzelsin.Sorsam Burdurluyum dersin.

 “İneyim gideyim Hacıların düzüne”4 Karışayım çamuruna tozuna.Usta usta olsunda.

İster taş,ister kerpiç ister kap gacak gibi koysun Hacıların,Kuruçay’ın    höyüğüne.

  “Sustursunlar zurna ile davulu”5 Yakındır Yarışlı,Harmanlı.Sen çal gayri Küçük Ali zurna ile davulu.

         Irla’lı (Yeşilova)Saldalı.Bitiremedim bu yolu. “Elim ermez gücüm yetmez.”6 Dikildi kaldı önümde Saldabeli.Belin öte yüzü Aşareli”.Kar mı yağmış şu Avşar ın düzüne.Sızılar mı inmiş,kır atımın dizine”.7Çalınsın curalar tizi tizine.Sıra gelsin Avşarzeybeyğine.

  Erenardıç gibi bakma yüzüme.Burdur zeybeğiyle coşan dizime.”Alyazmalım,Seren-

ler,Haymanalı,Sarızeybek az  gelir bize.Ne  deyiverem,Hatca     kızıma.

”Altın gümüş bilezik,kollarına yazık.Tahtalıkta kalbur  var .A gızım Hatca hanım.Alda   gel.Bulda gel”9

 Keklik gibi seki seki ver.

  “Yağmur yağar mormenevşe  bitirir”10”Asırardın’da   buğday  arpa ekilir.Gülüzar

ım hayalin ,gelin olur dikilir.”11 O topraklarda  güzel ekilir,güzel biçilir.Bu kapı ayrılık kapısı,ayrılığa buradan geçilir.                                                                                                 12

“Eklemedir Tefenni’nin  dağları ekleme.Suna boylum ,kostağım,yine geldi aklıma.”

Şimdi bir uzun hava geldi baksana.Sıra  Arap Mustafa’sına.”Yada geceleri de,aman,kalkar,

kalkar,ağlarım,ağlarım.”13

      "Arvallı’nın  önünde bahçeler bağlar. Hatcem çıkmış pencereye ay gibi parlar".14

Arvallı’da  değişmemiş tadı eriğin ,armudun,narın.Topla Hatcem  sanki dar mı kabın.

   “Güllüyü,Ayşe’yi  Fatma’yı,Zeynep’i  görürüm orak biçmede ,yada oğlak gütmede.

Osdak,Üsdek,Mustulu harman atmada.”15 Gız Irazca!..Sizi yazanda yok,okuyan da.Yok sayıyorlar.Bütün zamanlar da.Sel gelip küreleyip,yel gelip sürüklemedi mi?

    “Güllerin beyazı.Geldi Dirmil’in yazı.”16  Kadir Usta boynunda  çalar curayla sazı.

Güzellik suları  Koçaştan çıkar.İner Kozağaç’ını,döner Dirmil’i yüver yıkar.Bütün güzeller,

Güzellikler ondandır.”Yayla yolunda biter  naneler.İnce belli kız doğurmuş anneler”.17 Var-sın salınsın yiğitler,güzeller.Hatceler, Kezbanlar,Zeynepler,Emineler.Kimi sayım kimi koysam ki.Ardı ardına sökün ettiler.”Üçtellisinde,sipsisinde,zurnasında,Dirmil yaylasında,Bucakovasında yiğitler söylenir Ali Beyin havasında.”

 "Güne dönmüş aşk tanrısı,aşkından.”Kokla Ağlasun’u yaşlı topraktan.” 19”Ha birgüldür ,kokar ıssız bağlarda.”20  Bak gine yağmur düşmüş.Yuvalarına,yurtlarına,obalarına.Gülbitmiş güllü fistanlarına.Gül içmiş,gül doymuş.Gül gül kokuşmuş teni nefesi.Zeybek oynar Burdur’un efesi.”Gölhisar gözleri dağsı yapraktan.Sipsisi,sipsisi teke zortlat bacaktan .”Selam olsun Burdur’dan  Bucak’tan .   

 

    *Abdurrahman EKİNCİ

    Araştırmacı derlemeci

1-Karac oğlan:İndiana Üniversitesi Türkçe Programı Yayınları.-İlhan BAŞGÖZ

2-Burdur dan damlalar : Halk Bilim-Hamit ÇİNE

3-Burdur:Dr.Yusuf EKİNCİ 246. sayfa

4-age-238.sayfa

5-age-258.sayfa

6-age-251.sayfa

7-Burdur’dan Damlalar:Halk Bilim:Hamit ÇİNE

8-1973 Burdur İl Yıllığı İbrahim Zeki Burdurlu

9-Türkü Anonim

10-Burdur. Dr. Yusuf Ekinci s.259

11-Burdur Araştırmalar dergisi: Osman Akkoç s.125

12-age s.126

13-Halk Müziğimizde Boğaz Havaları Teke Zortlatmaları  ve Gurbet Havaları Hamit Çine s.88

14- Burdur’dan Damlalar: Halk Bilim  Hamit Çine  s.110

15- Burdur Araştırmaları Dergisi: Hamit Çine s.10

16- Kadir Turan: 1973 burdur İl Yıllığı

17- Türkü: age

18- Burdur Araştırmalar Dergisi: Hamit Çine s. 10

19- Burdur:Burdur Belediyesi Kültür Hizmetleri

20- Ağlasun Ay Şafağı: Hasan Hüseyin s.231

21- Burdur: Burdur Belediyesi Kültür Hizmetleri

ana sayfa