MEHMET  ŞERİF  KORKUT(DOKTOR)
1895 Yılında Burdur’da  doğdu.Burdur’un tanınmış ilim ehli kişilerinden olan   babası ,    çıktığı Hac yolculuğunda vefat ettiğinden, küçük yaşta yetim kaldı. Akrabalarının  koruması altında  büyüdü.Bu günkü Recep Mahallesin de bulunan  Hacı Mustafa Camii yanında ki Hacı Mustafa Mahalle mektebinde okudu.Rüştiyeden sonra Burdur İdadisini 13 yaşında iken bitirdi.Burdur idadisi ,beş yıllıktı. Okumaya müthiş arzusu olan Mehmet Şerif’in Burdur’da eğitimini sürdürmesi  için gerekli olan   üst sınıflı İdadi yoktu. Burdur Sancağı ,Konya Vilayetine bağlıydı.Ve Vilayet merkezinde 7 Yıllık  bir idadi vardı.Vilayete bağlı Sancaklara bu okulda “Leyli Meccani” olarak yani yatılı öğrencilik için   her yıl belli kontenjanlar verilirdi.
Bu meyanda Burdur’a da 2 öğrenci  hakkı tanınmıştı .Ancak hamiyetli bir kişinin gayreti  ile(Mevlana ailesinden bir zat ) bu sayı 3 ‘e çıkarılınca Mehmet Şerif  üçüncü öğrenci  olarak Konya’nın yolunu tuttu.
Konya’ya giderken  maddi sıkıntılar içinde  kıvranıyordu. Babasının okumak istemesi halinde oğluna verilmek üzere  bir dostuna emanet bıraktığı 3 altın lira  imdadına yetişmişti.7 Yıl olan Konya idadisini 2 yılda  15 yaşında bitirdi.
İdadi öğrencisi iken Konya’da  Türkçülük Fikri akımıyla tanıştı.   Mehmet Şerif bu sayede ömrü boyunca sürdüreceği memleket sever ve milliyetçi kişiliğinin temellerini attı.İdadiyi müteakip  , 1913 senesinde İstanbul’a yüksek tahsilini tamamlamak için yollara düşen Mehmet Şerif ,Askeri Tıbbiye ye girdi.
1918 yılında okulunu bitirdi.Birinci Dünya Harbi devam ediyordu.Derhal cepheye sevk edildi .
Suriye Cephesindeki ordubirliklerinde askeri tabiplik yaptı.Harpten sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında :1925'de askeri görevden ayrıldı.İmar ,İskan ve Mübadele Bakanlığı Sıhhi Müşavirliğine atandı.Aynı sene Hamidiye Çocuk Hastahanesi  sonra Cerrah Paşa Hastahanesi asisitanlığına getirildi.1927 senesinde aynı hasta  hanenin  ikici kliniği Cerrahi  asistanlığı görevini üstlendi. İki yıl  süreyle Almanya da mesleği ile ilgili bilgi ve görgüsünü arttırmak için bulundu .Dönüşte Kayseri ve Zonguldak Devlet Hasta hanelerinde Baş Operatörlük görevlerini ifa etti.1937 ‘de Ankara Numüne  Hastahanesi BaşOperatorlüğü   vazifesi verildi.1946-1950 yılları aralığında Burdur     Milletvekili olarak  Büyük Millet Meclisinde görev yaptı.1950 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.1957  yılında Ankara’da vefat etmiştir.
Mehmet Şerif Korkut,Cumhuriyetin  Sağlık Politikasının  oluşmasında  ve yürütülmesinde etkili  bir kişiliktir.Özellikle koruyucu Hekimliğin yerleşmesinde ” Halk Sağlığının korunmasında”  önemli mesaileri  görülmüştür.Çocukluğundan beri  içi içe yaşadığı ve acı sonuçlarını sıkça gördüğü ,milletimizin elinden çok çektiği   özellikle   başta  Sıtma  olmak üzere  bulaşıcı hastalıkların yurt  çapında yok edilmesi hususundaki hizmetleri asla unutulamaz.
Hekimlik teki   verimli çalışmalarının  yanı sıra öğrencilik yıllarından beri sevdalısı olduğu milletine  karşı duyduğu derin sevgi   nedeniyle  , memleketin e hizmetini ;  yazmış olduğu kitaplarla da sürdürmüştür  . Yazdığı yazılarında   ,sağlam karakteri ve   milliyetçi  kişiliği  göze çarpmaktadır.Eserlerinde ;çarpıcı tahlil ve tespitleriyle  cemiyetimizde daha o yıllarda görülen yozlaşmanın  getirmekte olduğu felaketleri haber vermiştir.
Çok sevdiği memleketi Burdur ile ilgili olarak kaleme aldığı –Hayattan Çizgiler :Tanıdıklarım  adıyla yayınlanan hatıraları doğrusu  çok hoş bir kitaptır.Ne yazık ki bu kitap ,vefasızlık örneği olarak unutulanlar listesine çoktan girmişti.Ancak Ötüken Yayınları tarafından 2006 yılında, 2.Baskısı yapıldığından bu insana bir teselli gibi gelmektedir..M.Şerif Korkut, Hayattan Çizgiler-Tanıdıklarım (Haz.Ali Birinci) , İstanbul, 2006 , 112 s. Ötüken yayınları

Kitabı yayına yeniden hazırlayan Prof.Dr.Ali BİRİNCİ ona :Burdur Muharriri adını vermektedir.Doğrusu da bu yerinde bir tanımlamadır...
Eserleri:Ameliyat sonrası Zatürreleri (İstanbul-1933),Harp Cerrahisi (Ankara-1944), Hayattan Çizgiler Tanıdıklarım (Ankara -1949) ,Sıhhat ve İktisat(Ankara -1949) ,Sıtma  ve Çeltik (Ankara-1950)Ayrıca mesleği ile ilgili bazı eserleri tercüme ederek bu yöndende milletine hizmette bulunmuştur©
KAYNAKLAR
Türk Ansiklopedisi MEB Yayını.23.Cilt Sayfa 334
İsa KAYACAN ,Burdur Hatırlamları.Ankara -1985
Mehmet Şerif KORKUT  ,Hayattan Çizgiler Tanıdıklarım (Ankara -1949)

ProfDr.Ali BİRİNCİ ,Burdur Muharriri "Mehmet Şerif Korkut" Türk Yurdu, Sayı. 106(Haziran 1996)s. 70-71

HAYATİ KUZUCU

 

http.//www.burduranbarcikkoyu.com

Ana Sayfa