ÖMER LÜTFİ EFENDİ:

Ocak 1873 yılında Burdur’un Hacı Ömer Mahallesinde doğmuştur.Camii KebirMektebinde hafızlığı tamamlayıp rüşdiye öğrenimine başladı. 3.sınıfta iken 1887 yılında okulunuterk ederek İstanbul’a geldi.Fatih’te bir medreseye yerleşti.Burdur’un yetiştirdiği büyük alimlerden Dervişzade Hafız Mustafa Efendi’inin derslerine devam etti.Ve Hoca Efendiden 1901 ‘de icazet aldı.Bu arada Mektebi Kuzat imtihanında başarılı olup bu mektebe kayıt oldu.Dört yıl sora okulunubitirdi.Lapseki Niyabetine atandı.1905 senesine kadar bu görevini sürdürdü. Bir taraftan da BidayetMahkemesi Reisliğini yerine getirdi.1905’ten 1907 ‘ye kadar Mürefte Naibliğini , 1907 – 1908 arasıöncesi Naipliği uhdesinde idi .1901 ‘de liyakat madalayası ile taltif edildi.İbtidai hariç Bursa müderrisliğini deruhte etti.Ekim 1908 ‘de Burdur Livası mebusu seçildi.Meclis Mebusa’nın fesh edildiği 1912 senesine kadar mebusluk yaptı.1916 ‘da Safranbolu kadısı oldu.Saraya bağlılığı onu Kuvay ı Milliye aleyhine fetva ve beyannameye imza atmasında etkili oldu .Kuvay ı Milliye kuvvetlerinin Safranbolu ‘ya 1920 ‘de hücum etmesi üzerine burayı terke mecbur kaldı.İstanbul’a geldi.Aynı yıl kuzat mektebi müdürü oldu. Görevini sürdürdüğü sırada 1923 senesinde Büyükdere de ki evinde intihar ettii .Sağlam bir eğitim almıs ve önemli görevlerde bulunan Ömer Lütfi Efendinin intihar sebebi hep bir sırolarak kaldı.(4)

1950-1952 yılları arasında Burdur Belediye Baskanlığı yapan ve avukat olan

Selami Dirmil , Ömer Lütfi Efendininin kardeşi deniz albaylarından Tevfik bey'in oğludur.1960 ‘da İstanbul’da vefat etmistir

KAYNAKLAR

(1) Huseyin Zahit KARACAM ,Burdur Medreseleri ve Yetisen  Önemli Alimler (Yayınlanmadı)
(2)Abdulkerim ABDULKADİROĞLU ,Son Devir Burdurlu Osmanlı Alimleri ve Devlet arşivlerin de
Burdur.1.Burdur Sempozyumu .Bildiriler cilt 1.Sayfa 389. Burdur -2007

Hayati KUZUCU

12.02.2008