Burdur'da Osmanlı Devleti zamanında yapılan kütüphanelerden olan ve Sadrazamlardan Derviş Mehmet Paşa tarafından 1827 yılında bir vakıf eseri olarak inşa ettirilen kütüphane harap halinden kurtarıldı.

Restore edilen kütüphane bulunduğu Oluklaraltı çevresinin tarihi silüteni canlandırma açısından son derece önem arzetmektedir.Böylece eski devirlerde sözünü ettiğimiz Derviş Mehmet Paşa kütüphanesi,SinanCamisi,Hamam,Medreseler ve çeşitli tarikat dergahlarının bulunduğu ve büyük alim Sinan Burduri'nin yaşadığı yer olması dolasıyla onun adını taşıyan Sinan Mahallesinin eski görüntüsüne kavuşması hususunda önemli bir adım atılmış oldu.

Darısı Kütüphanenin hemen bitişiğinde bulunan Yıldırım Bayezid devri akıncılarından Koca Balaban'ın yaptırdığı Koca Bali Hamamının başına.Erken Osmanlı devri hamamlarından, mimari açıdan da önemli görülen hamamın perişan hali tarihimize saygı duyan herkesi derinden üzmektedir.Dileğimiz geç kalınmadan bu tarihi yapının da restore edilerek kurtarılmasıdır. 5.11.2012

 

 

 

 

 

 

BURDUR DERVİŞMEHMET PAŞAKÜTÜPHANESİ