TANINMIŞ HAFIZI KUR’AN (HAFIZHAN) VE İLAHİYATÇI

PROF.DR.İSMAİL  KARAÇAM

 

1936 Yılında Burdur ‘a bağlı o zaman adı Kıravgaz olan Kayaaltı Köyün de doğmuştur.Babası Şamlı oğullarından  Hüseyin ,annesi Salmanlardan  Fatıma Hanımdır.İlkokulu Kıravgaz İlk mektebinde  okuduktan sonra ; bazı arkadaşları ile  beraber Burdur’un ünlü hafızlarından Hamit Hafız ‘ın(Hafız Hamit Bilge 1877-1965)   talebeleri arasına girmiş ve Kur’anı Kerimi  hıfz ederek   hafız olmuştur.Bilaahere  İstanbul İmam Hatip lisesine  devam etmiştir .1959 senesinde İmam Hatip okulunu bitirdikten sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitünde   öğrenimini sürdürmüştür.

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden 1963 yılında mezun oldu. Bu arada hem okumuş hem de  İstanbul Fatih Camii  ve Cerrahpaşa Camilerinde  müezzin ve imam olarak  görev yaptı.

Arkasından Bursa İmam Hatip Lisesi öğretmenliğinde bulundu.1966 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsünde öğretmenliğe başladı.Öğretmenliğe  İstanbul Y. İ.E’ne geçerek  devam etti.O sıralarda  akademik hayatı da başlayan Prof.Dr. İsmail KARAÇAM  doktorasını  yaptı.Mesleki çalışmalar çerçevesinde bir ara  Mısır - Kahire de bulundu.Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde  Doçent  ve Profösör olarak uzun yıllar Tefsir anabilim dalı başkanlığı  yaptıktan sonra emekli oldu.İsmail Karaçam , ülkemizin ilim ve irfanına  gerek yazdığı eserlerle ve gerekse yetiştirdiği  çok sayıdaki  öğrenciyle  çok değerli katkılarda bulunmuş bir ilim adamımızdır.İlim taliminin yanında hocamızın asıl ününü sağlayan  muhteşem Kur’an Kerim kıraat ve tilavetidir.Elbette  onun amacı  Kur’an edebiyle edeplenmesi sebebiyle  ün değildir .Kastımızın  memlekette tanınması  olduğu açıktır. Hocamızın eskilerin  deyimiyle  Kur’an kıraatında  gerek seda ve gerekse de edada emsalsizdir.

Dinleyenleri huşuya garketmekte ve vecd de yüksek derecelere rahatlıkla  ulaştırmaktadır.Türk karilerini (Kur’an okuyucusu) her zaman dudak bükerek dinleyen Arap kari ve dinleyenlerine dudak ısırttıracak kadar Allah vergisi bir melekeye  ve istidada sahiptir. Bu nedenledir ki  günümüz de yurdumuzun  en önde gelen hafızhanıdır. Zaman zaman  geldiği  Burdur’da Ulu Camii’n de okuduğu Ezan  ve Kur’anlar   bir ziyafete dönüşmektedir.Karaçam Hoca,  ülkemizi  İslam Ülkeleri hafızları  arasında da temsil etmiştir.Emekliliğini yaşayan Prof.Dr .İsmail Karaçam, ara ara   televizyon programlarında  yaptığı sohbetlerle de insanımıza faydalı olmaya çalışmaktadır.

Eserleri

İslamda  Tevbe

Kur’anı Kerimin  faziletleri ve Okuma Kaideleri

Kur’anı Kerimin  Nüzulü ve Kıratı

Sonsuz Mucize Kur’an (Bu eser büyük bir emek mahsulü olup  bu konu da yazılmış  eserlerin en önde gelenidir.)

Hak Dini Kur’an Dili’nin(Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsiri) yeniden  hazırlayan  heyette  bulunarak bu esere büyük bir katkıda  bulunmuştur.

Mütevatir Kıraatların  Kur’an Tefsirinde ki Yeri

Hatıralar (2010)

HAYATİ KUZUCU

17.03.2011